Javascript

Tricky use case of Array.prototype.map in JS

If you are familiar with functional programming, Array.prototype.map must be a function that you work with every day. We encountered a tricky use case of it at Cốc Cốc recently, it took me a while to figure out, and here's the answer...

Read →
Javascript

Javascript - function declaration vs function expression

Phân biệt 2 khái niệm cơ bản trong Javascript - Function Declaration vs Function Expression và các trường hợp sử dụng

Read →
Knowledges

Tìm hiểu về Render Blocking CSS và đo page rendering time với Chrome Performance API

Mỗi file CSS mà website của bạn tải sẽ tăng thêm thời gian vào first-paint của page, có nghĩa là user sẽ phải đợi lâu hơn để nhìn thấy content nếu trang của bạn phải tải nhiều CSS. Vậy phải làm thế nào để hạn chế được render blocking css?

Read →
Tutorial

Tích hợp Tailwind CSS vào React application

Tailwind CSS là 1 low-level CSS framework rất dễ tùy biến, không như các framework khác khi tập trung vào các pre-design components như buttons, cards, modals... có thể giúp bạn phát triển nhanh ban đầu nhưng sau đó sẽ rất mất công để custom các component có sẵn, Tailwind tập trung vào low-level utility classes...

Read →