render-blocking-resources

Knowledges

Tìm hiểu về Render Blocking CSS và đo page rendering time với Chrome Performance API

Mỗi file CSS mà website của bạn tải sẽ tăng thêm thời gian vào first-paint của page, có nghĩa là user sẽ phải đợi lâu hơn để nhìn thấy content nếu trang của bạn phải tải nhiều CSS. Vậy phải làm thế nào để hạn chế được render blocking css?

Read →